Switch to: uk
23 March 2017 22:33PM

อินวิสต้าเปิดแคมเปญใหม่

19 Aug 09 ,  TTIS FashionBiz
  • 0
"More POWER to You" กับผ้า LYCRA® SPORT เพื่อวงการกีฬา

ผู้ผลิตเส้นใยแบรนด์ระดับโลกสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับผ้ากีฬาด้วยเส้นใย LYCRA®
ที่งาน Outdoor Retailer Summer Market     วิชิต้า - แคนซัส วันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา

83_004.jpgอินวิสต้า เปลี่ยนมุมมอง  "Changing the game"  ด้วยการเปิดตัวผ้า LYCRA® SPORT  ขึ้นที่งาน Outdoor Retailer Summer Market เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผ้าที่เสริมสมรรถนะทางกีฬาด้วยเส้นใย LYCRA®  เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่ระดับโลก  แนวคิดใหม่ภายใต้ชื่อ "LYCRA® SPORT fabric, More POWER to You" เปิดตัวขึ้นด้วยโลโก้ใหม่ ป้าย LYCRA® SPORT ใหม่ กลยุทธ์ทางการโฆษณา รวมถึงเวปไซต์ (www.LYCRA.com/SPORT) ที่ดูแข็งแรงมากขึ้น ป้าย LYCRA® SPORT ใหม่นี้ จะช่วยสื่อถึงเทคโนโลยี แรงบันดาลใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดี เปี่ยมคุณค่ายิ่งขึ้น นอกจากนี้ป้าย LYCRA® SPORT ยังช่วยสื่อสารด้วยว่าเป็นผ้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านคุณสมบัติและผลการวิจัยทางด้านสิ่งทอจากอินวิสต้า และเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า แบรนด์ LYCRA® นั้นได้รับการยอมรับ และไว้วางใจทางด้านคุณภาพจากผู้บริโภคทั่วโลก
    
"อินวิสต้าตระหนักดีว่า ข้อความทั่วไปที่มีอยู่ดาษดื่นและสื่อไปยังกลุ่มผู้บริโภคนั้นกำลังสร้างความสับสนเกี่ยวกับแรงยืด หรือ ผ้ายืดต่างๆ ที่มีป้ายติดบนผ้าเสื้อผ้ากีฬา ณ จุดขาย ป้าย LYCRA® ก็เป็นเหมือนกับตัวแทน ซึ่งบ่งบอกถึง ความกระชับ สบาย และให้อิสระในการเคลื่อนไหว ผลสำรวจยืนยันความกระชับ ความสบายเมื่อสวมใส่ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อโดยเรื่องของแรงยืดนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเล็กๆ องค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ผ้ามีคุณสมบัติกระชับ คืนตัวกลับของเนื้อผ้า"
    
"แคมเปญ  LYCRA® SPORT ใหม่นี้ เป็นการรวมเอาเทคโนโลยีเส้นใยยืด และมาตรฐานการตรวจสอบผ้าที่เน้นองค์ประกอบสำคัญอย่างเช่น การคืนตัวกลับของผ้า ที่ให้ความกระชับ และยังช่วยแก้ปัญหาในการเลือกซื้อของผู้บริโภค ในการมองหาผ้าที่มีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมสมรรถนะทางกีฬาให้แก่ผู้บริโภค โดยไม่มองแต่เรื่องของความยืด" กล่าวโดย จูเลียน บอร์น Global Director, Active wear and Outdoor Apparel
    
มาตรฐานของเนื้อผ้า LYCRA® SPORT ไม่เพียงแต่อ้างอิงข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคที่อินวิสต้ามีประสบการณ์ และทำการพัฒนาเนื้อผ้าที่ใช้เพื่อการกีฬามาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลสรุปจากการวิเคราะห์ชุดกีฬาชั้นนำกว่า 50 ตัวอย่างจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก และเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ้านั้นมีคุณสมบัติ LYCRA® SPORT เนื้อผ้าจะต้องผ่านมาตรฐานเบื้องต้น โดยต้องมีปริมาณของเส้นใย LYCRA® น้ำหนักผ้า แรงยืดและการคืนตัวกลับทั้ง 2 ทิศทาง การยืดและหดตัวของผ้าที่ผ่านเกณฑ์ ด้วยเกณฑ์การทดสอบคุณสมบัติผ้าเหล่านี้ ป้าย LYCRA® SPORT บนชุดกีฬานั้นๆ จะเป็นตัวสื่อให้ผู้บริโภคทราบว่า เนื้อผ้านั้นไม่เพียงแต่เป็นผ้ายืด แต่ยังมีคุณสมบัติสำคัญๆ ที่ตอบสนององค์ประกอบอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสมรรถนะทางกีฬาให้แก่ผู้บริโภคขณะที่เล่นกีฬาและทำกิจกรรมในการออกกำลังกายต่างๆ
    
ข้อมูลสนับสนุนจากการวิจัยทางการตลาด แบรนด์ LYCRA® นับเป็นแบรนด์ที่กลุ่มผู้บริโภคทั้งชายและหญิงจดจำได้ดีที่สุดแบรนด์หนึ่งในเรื่องของคุณสมบัติของเนื้อผ้า รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ชุดกีฬา และกลุ่มโรงทอผ้าอีกด้วย จากการศึกษาจากกลุ่มผู้บริโภคชายและหญิงกว่า 2,000 คน ใน 5 ประเทศ (อังกฤษ บราซิล สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และจีน) ได้ยืนยันว่า แนวคิดของเนื้อผ้า LYCRA® SPORT นี้เป็นการเพิ่มคุณค่าต่อผู้บริโภค และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ด้วยความเชื่อ ความโดดเด่นในตัว และเกณฑ์ราคาที่มีอยู่ในใจของผู้บริโภค แคมเปญ LYCRA® SPORT นี้จะทำให้เจ้าของแบรนด์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ และ ผู้ค้า สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าของตนเองให้ดูแข็งแรงขึ้น และช่วยสื่อถึงการตอบสนองความต้องการทางด้านสมรรถนะและคุณภาพของชุดกีฬาถึงผู้บริโภคในส่วนของคุณสมบัติของเนื้อผ้าอีกด้วย
  
บอร์น กล่าวว่า "นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีของแคมเปญ LYCRA® SPORT โดยลูกค้ากลุ่มโรงทอของเรานั้นมีผลตอบรับที่ดีและให้ความสนใจกับแนวคิดนี้ ผ้าหลายๆ ชนิดกำลังอยู่ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐาน" แคมเปญ LYCRA® SPORT นี้กำลังอยู่ในส่วนของการเลือกกลุ่มโรงทอ การทดสอบคุณสมบัติและมาตรฐานหลักอื่นๆ ของเนื้อผ้า โรงทอต่างๆ สามารถส่งผ้าเพื่อทดสอบกับอินวิสต้าได้ในระหว่างที่กำลังพัฒนาสินค้าให้กับลูกค้าโดยทีมการขายและการตลาดของอินวิสต้าทั่วโลกนั้นจะเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลเบื้องต้นของเนื้อผ้า LYCRA® SPORT ในฐานข้อมูลว่าพร้อมสำหรับ เจ้าของแบรนด์/ ผลิตภัณฑ์ ผู้ค้าปลีก ผู้บรรจุสินค้า รวมถึงผู้ตัดเย็บ รายใดบ้าง