Switch to: uk
23 March 2017 22:32PM

3 หน่วยงาน รัฐเอกชน เร่งเครื่องหนุนสิ่งทอไทย ศูนย์กลางของอาเซียน

14 May 12 ,  TTIS FashionBiz
  • 0

3 หน่วยงานผนึกกำลังชี้ทางออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำในภาคผลิต สถาบันสิ่งทอฯยังเดินหน้าเพิ่มมูลค่า-สร้างความเข้มแข็ง หนุนผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ สู่ AEC ด้านสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเชื่อแม้มีการปรับเปลี่ยนค่าแรงขั้นต่ำ    ไทยยังเป็นศูนย์กลางเทคโนโลโนโลยีเครื่องจักร     สิ่งทออาเซียน ส่วนรี้ดฯ มั่นใจ งาน GFT 2012 และ GMS 2012 เป็นงานที่จะเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการถึงศักยภาพของไทย ในด้านการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

 

gft_001

 

คุณวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย จากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางสถาบันฯ จึงมุ่งมั่นสนับสนุน ฟื้นฟูให้ภาคอุตสาหกรรม    สิ่งทอกลับมาอยู่ในสภาวะปกติโดยเร็วผ่านโครงการต่างๆ ในปี 2555 โดยจะเน้นการเพิ่มมูลค่าตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเส้นด้าย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่เชิงพาณิชย์ กระทั่งการดีไซน์ถักทอรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งแต่ระดับต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

“ สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ที่เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในอีก 3 ปีข้างหน้า   เชื่อว่าจะมีประโยชน์มากต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย      โดยภายใต้ข้อตกลง AEC สามารถส่งสินค้าโดยไม่มีอุปสรรคทางภาษี แม้ว่าไทยจะมีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มมากขึ้น จากการปรับเปลี่ยนค่าแรงขั้นต่ำ ขณะเดียวกันไทยเองเตรียมตัวโดยการพัฒนาในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มผลิตภาพ ( Productivity ) การลดต้นทุนโดยรวม และ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังจะมีการสร้างระบบชี้นำเตือนภัยสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยรอบด้าน   ส่วนของงาน GFT 2012  และGMS 2012 ก็ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย       ที่จะได้มองหาเทคโนโลยีและวัสดุตกแต่งใหม่ๆ     เพื่อพัฒาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยยังเป็นการอัพเดทความรู้และร่วมประเมินทิศทางอุตสาหกรรมภายในงานอีกด้วย ”

 

gft_002

 

ด้านคุณยศธน กิจกุศล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทย ในขณะนี้ว่า การส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ยังต้องเผชิญกับปัจจัยที่จะมีผลทำให้การส่งออกขยายตัวได้ยาก เช่น ปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ที่ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน ขณะเดียวกันเศรษฐกิจญี่ปุ่นและยุโรปก็ไม่ค่อยดีนัก นอกจากนี้ผู้ส่งออกไทยต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จากการปรับเปลี่ยนค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ดังนั้น

 

ผู้ประกอบการบางรายของไทย อาจย้ายฐานการผลิตยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิพม่า กัมพูชา และลาว ซึ่งเป็นแรงงงานที่ไม่ต้องการฝีมือ ที่มีต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่า “ แม้ภาคการผลิตบางโรงงาน จะให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ผลิต แต่ศูนย์กลางการซื้อ-ขายและระบบโลจิสติกส์ก็ยังคงเป็นประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานดีไซน์ แรงงานที่มีฝีมือ และการผลิตด้วยเทคนิคและเครื่องจักรที่ทันสมัย ประเทศไทยนับเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบครบวงจร ทั้งในเรื่องความได้เปรียบด้านการเป็นศูนย์กลางที่ทันสมัย ด้านโลจิสติกส์ การซื้อขายเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูง ”

 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มไทยควรให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีใหม่และการใช้วัสดุตกแต่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้ผนึกกำลังกับภาครัฐและ รี้ด เทรดเด็กซ์ ในการจัดงาน GFT 2012 ( Garment, Fabric, Textile) และ   Garment Manufacturers’ Sourcing Expo (GMS) 2012  งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์การตัดเย็บ     วัสดุหีบห่อและบริการเสริมต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ทางผู้ประกอบการจะได้ดูรายละเอียดของเทคโนโลยีใหม่ๆในงานนี้ และจะเป็นแนวทางให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล

 

นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด มั่นใจว่า การขยายฐานการผลิตจะไม่มีผลกระทบต่อ ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอ  เพราะเราได้สร้างฐานความเป็นศูนย์กลางของเครื่องจักรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอมานาน ผู้ประกอบการรายใหญ่ของภูมิภาคส่วนใหญ่ต้องมาซื้อเครื่องจักรในประเทศไทย รวมถึงเจ้าของแบรนด์ก็ใช้ไทยเป็นเวทีในการเปิดตัวเครื่องจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน GFT 2012  และ GMS 2012 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-24  มิถุนายน 2555 นี้  ณ ไบเทค บางนา

 

“ในแต่ละครั้งของการจัดงานจะมีผู้เข้าชมงานจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำนวนมากและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอของอาเซียนอย่างแท้จริง ประกอบกับข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะเป็นช่องทางและโอกาสสินค้าไทยในการขยายตัวและขยายการลงทุนสู่ประเทศมากขึ้นอีก การจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดส่วนแสดงพิเศษ 3 ส่วน คือ 1.Garment / Textile Technology  2.Garment / Textile Accessories 3. Digital & Screen Printing   เพื่อเสริมศักยภาพคุณภาพการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต   นักลงทุนและนักอุตสาหกรรมสิ่งทอ      อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ     ภายในงานยังได้รวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศผู้นำเทคโนโลยีทั่วโลก อาทิ อิตาลี เยอรมันนี ญี่ปุ่น  และนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Tajima , Barudan, SWF , Adelco เป็นต้น ” นายชัยณรงค์ กล่าว

 

งาน GFT 2012 ( Garment, Fabric, Textile) และ  Garment Manufacturers’ Sourcing Expo (GMS ) 2012   เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม  และอุปกรณ์การตัดเย็บ วัสดุหีบห่อและบริการเสริมต่างๆ  โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 21-24 มิถุนายน 2555 นี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา