มีสัญญาณบ่งบอกว่าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอของเม็กซิโกกำลังจะยึดส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐอเมริกากลับคืนมาอานิสงส์จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเน้นสินค้าที่มีมูลค่าสูงความหลากหลายและสิ่งทอเทคนิค

 

79_th_2_001


ก่อนหน้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก (WTO)ในปี2544 และพัฒนาขึ้นเป็นผู้ส่งออกสิ่งทออันดับหนึ่งของโลก เม็กซิโกเคยมีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯถึง 55%ในหมวดหมู่สิ่งทอทั่วไป และ95% ในหมวดเสื้อผ้าสำเร็จรูป

หลังจากนั้น เม็กซิโกได้ตกอันดับจากที่หนึ่งในตลาดสิ่งทอสหรัฐ มาเป็นอันดับที่หกในปี2553 แต่ในปี 2554 เสื้อผ้าส่งออกของเม็กซิโกถีบตัวสูงขึ้นถึง7.4% โดยมีมูลค่าเท่ากับ3.8พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดอันดับที่5ในรายชื่อประเทศผู้ขายสิ่งทอรายใหญ่ให้กับสหรัฐฯ แม้ว่าจีนยังคงครองตำแหน่งผู้ส่งออกอันดับหนึ่งแต่อัตราเพิ่มของปริมาณสิ่งทอส่งออกไปยังสหรัฐฯเริ่มชะลอตัวลงเป็น 5.1%ซึ่งต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของสิ่งทอจากเม็กซิโก

นาย Miguel Angel Andreuที่ปรึกษาด้านสิ่งทอซึ่งทำงานกับผู้ผลิตรายใหญ่ในเม็กซิโกยืนยันว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอในเม็กซิโกต้องการใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานต่ำและความสะดวกในการเข้าถึงตลาดสหรัฐฯซึ่งสร้างโอกาสมหาศาลให้กับผู้ผลิตในเม็กซิโกทั้งในแง่ความยืดหยุ่นในการกำหนดราคาและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อค้าปลีกในสหรัฐฯซึ่งในปัจจุบันไม่เต็มใจสั่งซื้อสินค้าปริมาณสูงจากจีนเนื่องจากตลาดสินค้าบริโภคในสหรัฐฯยังคงผันผวน
อนึ่งข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตสิ่งทอเม็กซิโกแสดงให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างค่าจ้างแรงงานในเม็กซิโกและจีนมีแนวโน้มลดลง โดยค่าจ้างแรงงานในเม็กซิโกในปี2553 สูงกว่าจีนเพียง 13.8%เทียบกับ237.9% ในปี 2544

ในปัจจุบันผู้ผลิตในเม็กซิโกสามารถผลิตเสื้อผ้าเดนิมและเสื้อยืดครบถ้วนทุกรูปแบบ (full package manufacturing) รวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การปรับแต่งผ้ายีนกันน้ำด้วยเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งเรียกว่าCotton Incorporated's Storm Denim finish

อนึ่ง ในปี 2552สมาคมผู้ส่งออกสิ่งทอของเม็กซิโก อุตสาหกรรมเคมี กระทรวงเศรษฐกิจ และสถาบันส่งเสริมบทบาทของเม็กซิโกในเวทีโลก (ProMéxico) ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการส่งเสริมการส่งออก หรือ Mexico Fitsโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเร่งรัดการส่งออกผ้าผืนที่มีมูลค่าสูง (technical textiles) เสื้อผ้าเดนิม เสื้อยืดที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอหรือผ้าถักนิตติ้ง ชุดสูท ชุดชั้นใน ถุงเท้า&ถุงน่อง ชุดเล่นกีฬา ชุดว่ายน้ำ และเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้ผ้าทอ (non-woven)

นาง Mariam Yitani ผู้อำนวยการโครงการMexico Fitsยืนยันว่าร้านค้าปลีกและแบรนด์เนมใหญ่ๆในสหรัฐฯจำนวนมากสนใจใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตในเม็กซิโกและสิทธิประโยชน์ต่างๆภายใต้ความตกลงทางการค้าระหว่าง เม็กซิโกกับสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา และประเทศอื่นๆในทวีปอเมริกาใต้

นอกจากนี้ ตลาดภายในประเทศของเม็กซิโกกำลังขยายตัวอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่ายังคงต้องอ้างอิงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯอย่างใกล้ชิดก็ตาม ตลาดเสื้อผ้าของเม็กซิโก มีมูลค่าเท่ากับ5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554และขยายตัวในอัตรา2.8% โดยเฉลี่ยตั้งแต่ปีต่อปี2550 ตามสถิติ ของ Fast Market Research