Switch to: uk
25 March 2017 16:02PM
Local Seminar
 • Development of Fashion Apparel Product #2

  18 Jun 15 ,  Local Seminar

  โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอปี 2 (D.F.A.P. #2)
  ตอน Creative Fashion Business Leadership

   

  ขอเชิญร่วมงานงานชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอปี 2 งานเสวนาจากแบรนด์ไทยชั้นนำและงานสัมมนา โดย Merchandising Director จากห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ และเจ้าของธุรกิจสินค้าแฟชั่น 2 แบรนด์ดัง จาก MOSSTORIES และ PANICLOSET


   

  โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอปี 2

   

   

  คลิกดูข้อมูลเพิิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

   

  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 681 2559 ต่อ 206 หรือที่Email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  หรือลงทะเบียนได้ที่ >> สมัครออนไลน์!
  พร้อมรับสิทธิ์ download TREND - Autumn/Winter2016/17 ฟรี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18

  Jun.

 • “Material Innovation - What's next?”

  31 May 13 ,  Local Seminar

  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “Material Innovation - What's next?” โดย ดร. แอนดรูว์ เดนท์ (Andrew Dent, Ph.D.) รองประธานฝ่ายนวัตกรรมของ Material ConneXion นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเรื่องเทรนด์และเทคโนโลยีวัสดุ ที่ถูกพัฒนาและเลือกไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และชุดกีฬา ผ่านการเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง เพื่อถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจอันถ่องแท้ถึงความก้าวหน้าของแวดวงวัสดุในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงยกตัวอย่างวัสดุไทยที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในตลาดโลก ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00-16:30 ที่ TCDC และ ในวันพฤษภาคมที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00-16:30 ที่ TCDC เชียงใหม่

   

  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

   

  31

  May.

 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอรุ่น 25

  11 May 13 ,  Local Seminar

  บริษัท TTIS จำกัด  ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรระดับผู้บริหารวงการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอของไทย ยังขาดความรู้พื้นฐานในด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตสิ่งทอโดยรวม จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าของกิจการและผู้บริหารรุ่นใหม่ ตลอดจน วิศวกร นายช่าง ที่กำลังจะก้าวขึ้นมารับงานด้านบริหารในอนาคต ทั้งที่มีประสบการณ์มากและน้อย สามารถเข้ารับการอบรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพื้นฐานและเสริมความรู้หลักๆ ด้านสิ่งทอ ภาพรวมอุตสาหกรรมตลอดจนความรู้ทางด้านการตลาดและการค้าโลก

  จากการวัดผลผู้เข้ารับการอบรมจากรุ่นหนึ่งถึงปัจจุบัน รวม 24 รุ่น ผู้จัดได้ทำการปรับปรุงหัวข้อ เนื้อหาสาระให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจสิ่งทอซึ่งปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา คณะผู้จัดทำมีความเชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกิจการของท่านได้อย่างแท้จริง

  11

  May.

 • โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Ready) สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  25 Mar 13 ,  Local Seminar

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Ready) สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีวามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เห็นโอกาสการค้าการลงทุน สามารถยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมตัวของประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน

  25

  Mar.

 • การวิเคราะห์ผ้าปัญหาและกรณีศึกษา

  22 Mar 13 ,  Local Seminar

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารอานวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  22

  Mar.

 • อบรม “มาตรฐานและเกณฑ์กำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ”

  20 Mar 13 ,  Local Seminar

  วันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  20

  Mar.

 • ERP Solution for Textiles & Apparels”ตัวช่วยในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน

  15 Mar 13 ,  Local Seminar

  การอบรมสัมมนา...ในการลดต้นทุนให้องค์กร !!! “ERP Solution for Textiles & Apparels”ตัวช่วยในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน

  วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น.

  ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี

  (ภายในงาน BIFF & BIL 2013)

  15

  Mar.

 • สัมมนาเทรนด์สีและทิศทางการออกแบบปี 2014 สำหรับสิ่งทอและแฟชั่น

  14 Mar 13 ,  Local Seminar

  การสัมมนาเทรนด์สีและทิศทางการออกแบบปี 2014 สำหรับสิ่งทอและแฟชั่น เรื่อง“2014 Diminishing Boundaries : The Synergy of Opposites” จัดโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  14

  Mar.

 • การวิเคราะห์ปัญหาจากการเย็บ และการเลือกใช้จักรให้ เหมาะกับงาน

  08 Feb 13 ,  Local Seminar

  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น.
  ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ (อาคาร 3) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  08

  Feb.

 • Seminar & Networking Luncheon by HKTDC & TGMA

  23 Jan 13 ,  Local Seminar

  Greetings from Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)!

  Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) and Thai Garment Manufacturers Association (TGMA) jointly organise a Free Networking Luncheon Seminar on topic “An Update on the International Merchandising Trends and Responding to New Sourcing Patterns”on Wednesday, 30 January 2013 at 9:30-12:00 hrs at Surasak Room, Eastin Grand Sathorn Hotel.

  23

  Jan.