Switch to: uk
25 March 2017 23:59PM

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบฯ ปารีส

21 Jul 11 ,  News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสร้างสรรค์แบบและสไตลิสต์ (Image Design and Stylist) ในสาขาวิชาเอกการออกแบบ/สไตลิสต์ จากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บแห่งกรุงปารีส ( L’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) โดยมีนายฟรองซัว โบรกา (François Broca) ผู้อำนวยการสถาบันการออกแบบและตัดเย็บแห่งกรุงปารีสเป็นผู้ถวายประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ในการนี้  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ได้เสด็จฯ  ทรงร่วมงานทรงสำเร็จการศึกษาที่กรุงปารีสด้วย

Article
 • ปริญญาโทสิ่งทอ-แฟชั่น ทางเลือกใหม่ที่เกษตรศาสตร์

  01 Dec 10 ,  Article
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ในภาวการณ์ปัจจุบันที่อุตสาหกรรมแฟชั่นมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขันที่แตกต่างจากอดีตมาก ทำให้ความต้องการบุคลากรสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นปรับเปลี่ยนตาม ความต้องการบุคลากรในระดับปริญญาโทมีสูงขึ้นและมีหลายสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรรองรับ