Switch to: uk
26 March 2017 00:03AM

มิกซ์ชุดเก่งพร้อมออกกำลังกายสไตล์สาวสล็อกกี้ บี แอคทีฟ กับ “sloggi Be Active HP”

05 Sep 16 ,  Brand
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

สโรชา ซบินเด้นท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ชุดชั้นในสตรี sloggi (สล็อกกี้) แนะนำสาวๆที่รักการออกกำลังกายได้สนุกไปกับการแต่งตัวมิกซ์ชุดเก่งกับเสื้อชั้นในคอลเลกชัน “sloggi Be Active” (สล็อกกี้ บี แอคทีฟ)

News
 • “ไทยการ์เมนต์” ปิดรง.ปราจีนฯ

  03 Sep 14 ,  Corporated News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  เผย30รง.สิ่งทอย้ายฐานผลิตซบเพื่อนบ้าน

   

 • ไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง ส.อ.ท. สนับสนุนสินเชื่อเอสเอ็มอีกว่า 16,000 ล้านบาท

  02 Sep 14 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ฟื้นฟูศักยภาพผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

   


  ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงครึ่งปีแรก พร้อมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคอุตสาหกรรมผ่านการลงนามความร่วมมือโครงการ “ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคอุตสาหกรรม ปี 2557 – 2559” เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินกว่า 16,000 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการฟื้นฟูความสามารถในการผลิต ให้กลับมาแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางออกให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถรับมือสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

   

  FTIScbWeb

   

  นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ส.อ.ท. ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เล็งเห็นว่านับจากครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไป กำลังก้าวสู่การเตรียมพร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจของภาคธุรกิจเอสเอ็มอี บรรยากาศทางการเมือง เศรษฐกิจและการค้าแสดงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ความมั่นใจของผู้บริโภคเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ ความร่วมมือในโครงการ “ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคอุตสาหกรรม ปี 2557-2559” ระหว่างธนาคารและ ส.อ.ท. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกให้แก่เครือข่ายสมาชิกของส.อ.ท. ที่มีอยู่มากกว่า 8,000  ราย ใน 12 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ในส่วนของธนาคารจะให้สนับสนุนทางด้านการเงินและสิทธิพิเศษแก่สมาชิกส.อ.ท. เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 16,000 ล้านบาท พร้อมสิทธิพิเศษเกี่ยวกับบริการทางการเงินที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผ่านทางการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ต่างๆ พร้อมด้วยการสนับสนุนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางโครงการ SCB-FTI Factory Outlet อีกทั้งการสนับสนุนด้านวิชาการผ่านทางโครงการพิเศษด้านความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ส.อ.ท. เพื่อเจาะลึกอุตสาหกรรมรายภูมิภาคและนำเสนอให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ”


  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยพันธกิจของสภา-อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ หาลู่ทาง สร้างโอกาส ให้ทุกอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึง SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและสากล การลงนามความร่วมมือโครงการ “ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคอุตสาหกรรม ปี 2557 – 2559” ระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ จึงมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากธนาคารไทยพาณิชย์พันธมิตรที่ใกล้ชิดและร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ และต่อเศรษฐกิจของประเทศ มาโดยตลอด สำหรับโครงการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ปี 2557 – 2559 ถือได้ว่าเป็นโครงการสนับสนุนด้านวิชาการและบริการทางการเงินครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ มีขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันได้


  “ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมฯ มีจำนวนสมาชิกกว่าร้อยละ 85 ที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมฯ ได้มีการเดินหน้าผลักดันข้อเสนอต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ให้เกิดความยั่งยืน โดยได้ให้ความสำคัญและดำเนินการดูแล ผลักดันเพื่อการพัฒนา SMEs 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ปรับปรุงกลไกการส่งเสริม SMEs 2.ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา SMEs 3.ส่งเสริมให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน 4.พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจ และ 5.สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ SMEs อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ ในการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคอุตสาหกรรม ปี 2557 – 2559 นี้นั้น ทางสภาอุตสาหกรรมฯ จะขยายขอบเขตการทำงานร่วมกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

   

  ทั้งในส่วนผู้ประกอบการในรายอุตสาหกรรม (Sector base) ผู้ประกอบการในรายพื้นที่ (Area base) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และภาพรวมของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ ที่สภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม กับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม ในมิติต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ นำไปปรับปรุงการดำเนินกิจการให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยหวังว่าความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรในครั้งนี้จะยังคงเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่จะช่วยนำพา SMEs ไทย เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้” นายสุพันธุ์ กล่าว

   

 • "แม็คกรุ๊ป" มั่นใจสัญญาณบวกครึ่งปีหลัง คาดยอดขายเติบโต 20-25%

  27 Aug 14 ,  Corporated News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("MC") ประกาศยอดขายในครึ่งปีแรกของปี 2557 เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 27 จำนวน 1,670 ล้านบาท เทียบจากครึ่งปีแรกของปี 2556 โดยมีกำไรสุทธิ จำนวน 380 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาส 2 ปี 2557 บริษัทฯมีรายได้ 815 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ จำนวน 174 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 27 และ 6 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมกันนี้ บริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.4 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 320 ล้านบาท

 • Gap จ่อบุกอินเดีย ชดเชยตลาดมะกันทรุด

  27 Aug 14 ,  Brand
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  แก๊ป เชนเสื้อผ้าสไตล์ลำลองจากสหรัฐ ประกาศเตรียมเปิดสาขาในอินเดีย 40 แห่ง เริ่มปีหน้านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเจาะประเทศตลาดเกิดใหม่

 • “ซาบีน่า” ผุดบรานวัตกรรมใหม่ กระตุ้นตลาดชุดชั้นในครึ่งปีหลัง’57

  05 Aug 14 ,  Brand
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  “ซาบีน่า” เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด “โมเดิร์น วี ไซด์ ล็อค บาย ซาบีน่า” ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ ‘Side Lock’ เจาะกลุ่มสาวทำงาน พร้อมอัดโปรโมชั่น ตั้งเป้าดันยอดขายเติบโต 20%

 • รสสุคนธ์ ชุดชั้นในย้อนยุค ออเดอร์ล้นถูกใจวัยทำงาน

  31 Jul 14 ,  Brand
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ชุดชั้นในสมัยคุณย่าคุณยาย ไม่ใช่ของเชย ถ้าหากมีการปรับแบบให้เหมาะกับยุคสมัย  เช่นผู้ประกอบการรายนี้ ชุดชั้นในลูกไม้รสสุคนธ์ ใช้เวลาสร้างแบรนด์กว่าสามสิบปี เริ่มจากการปรับทรงแบบเดิมๆ ที่คนรุ่นยายใช้ มาจนปัจจุบัน กลายเป็นชุดชั้นในผ้าลูกไม้ที่กระชับสัดส่วน เปิดตลาดคนวัยทำงานเน้นคุณภาพและเข้าใจลูกค้า ในขณะที่ราคาถูกกว่า สินค้าแบรนด์เนมส์กว่า 80 เปอร์เซ็นต์

 • คาดส่งออกโตเพียง 1.6% เหตุค่าบาทผันผวน ปัจจัยบวกไม่ชัดเจน

  31 Jul 14 ,  Economy
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สภาผู้ส่งออก ระบุการส่งออกไทยเดือนมิถุนายน 2557 กลับมาเป็นบวกโดยมีมูลค่า 19,842.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโต 3.9% ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกระยะ 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ติดลบเหลือเพียง 0.35% คิดเป็นมูลค่า 112,704.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 • 8 องค์กร ภาครัฐ เอกชน จับมือร่วมลงนาม ส่งเสริม ช่างนอกกรอบ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

  30 Jul 14 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัท เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการช่างนอกกรอบ เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

 • ยีนส์ เนเวอร์ ดาย "แน็ป ยีนส์" น้องใหม่จากแดนโคนม

  30 Jul 14 ,  Corporated News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ยังเป็นแฟชั่นที่มีสีสันและมีความคึกคักอย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาดยีนส์ที่ว่ากันว่าวันนี้มีมูลค่าตลาดรวมเกือบหมื่นล้านบาท

 • หมดยุค "แฟชั่นหรู" กระจุกไฮเอนด์ จีวองชี่-โรเจอร์ฯ-MCM บุกไทยรับเออีซี/ตจว.บูม

  29 Jul 14 ,  Corporated News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  อาณาจักร แฟชั่นลักเซอรี่เร่งสยายปีกรับตลาดโต "พีพีกรุ๊ป" ขน 3 แบรนด์ใหม่ จีวองชี่-โรเจอร์ วีวิเอร์-เอ็มซีเอ็มเสริมทัพพอร์ตสินค้าหรู หวังกวาดทุกเซ็กเมนต์ บริษัทแม่ "อีฟส์ แซงต์ โลรองต์" ยกเลิกระบบตัวแทนขอลุยเอง ชี้หมดยุคสินค้าไฮเอนด์กระจุกตัวในกลุ่มลูกค้าพีระมิด โอกาสตลาดใหม่เออีซี-ต่างจังหวัดขับเคลื่อน