Switch to: uk
26 March 2017 21:20PM

ผู้ค้าอัญมณีต่อยอดก๊อกสอง นำเข้าวัตถุดิบ-แปรรูปออก รุกตลาดใหม่จีน-อินเดีย

06 Jul 09 ,  www.thannews.th.com
  • 0
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยประกาศลุยแผนสอง ต่อยอดรัฐเลิก VAT วัตถุดิบ เดินหน้าจับเข่าคุยรัฐบาลมาดากัสการ์ เคนยา แทนซาเนีย ไนจีเรีย และหลายประเทศในแอฟริกาดึงวัตถุดิบไหลเข้าแปรรูปส่งออก วิ่งเจรจาล็อบบี้ยูเอสทีอาร์เลิกแซงก์ชันพม่าเปิดทางไทยนำเข้าวัตถุดิบผลิตส่งออกไปสหรัฐฯ พร้อมโชว์แผนรุก 4 ตลาดใหม่ เตรียมประกาศไทยศูนย์กลางค้าอัญมณีโลกที่อินเดีย

จากการที่รัฐบาลโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)สำหรับวัตถุดิบอัญมณีนำเข้าประเภท เพชร พลอย และโลหะมีค่าต่างๆ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา มีเป้าหมายสำคัญเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า และการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ส่วนจะไปสู่เป้าหมายได้มากน้อยและเป็นจริงได้เร็วแค่ไหนขึ้นกับทุกฝ่ายจะช่วยกันต่อยอดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

นายวิชัย อัศรัสกร นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึง 3 ยุทธศาสตร์หลักและแผนงานของสมาคมในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก หลังรัฐบาลประกาศยกเลิกVAT วัตถุดิบอัญมณีนำเข้าซึ่งประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ด้านวัตถุดิบ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด และ 3. ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน

โดยยุทธศาสตร์ด้านวัตถุดิบในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ทางสมาคมจะเดินทางไปเจรจาเรื่องวัตถุดิบอัญมณีกับรัฐบาลของประเทศมาดากัสการ์เพื่อหาแนวทางความร่วมมือนำวัตถุดิบกลับมาแปรรูปในไทยเพื่อส่งออก รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยไปลงทุนทำเหมืองเพชร พลอย หรือวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อส่งกลับวัตถุดิบมาผลิตในไทย อาทิการเข้าไปโรงงานแปรรูปในมาดากัสการ์ซึ่งอาจเป็นการร่วมทุน โดยจะเจรจาในเรื่องเงื่อนไขเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันต่อไป

นอกจากนี้ในปลายเดือนสิงหาคมทางสมาคม มีแผนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงเพื่อไปเจรจากับสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา(ยูเอสทีอาร์) ณ กรุงวอชิงตันดี.ซี.เพื่อขอให้สหรัฐฯยกเลิกกฎหมายการห้ามนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ใช้วัตถุดิบหยก และทับทิมจากประเทศพม่า ล่าสุดประธานาธิบดีบารัก โอบามาได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะยกเลิกกฎหมายดังกล่าวที่ออกในสมัยของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช เนื่องจากเป็นจุดอ่อนที่ทำให้สหรัฐฯได้รับการต่อต้านจากชาวโลก ซึ่งภาครัฐและเอกชนของไทยจะได้ไปล็อบบี้สหรัฐฯและให้ข้อมูลถึงความเดือดร้อน และสร้างความเข้าใจต่อไป

"นอกจากมาดากัสการ์แล้วทางสมาคมยังมีแผนที่จะไปเจรจาเรื่องวัตถุดิบกับประเทศแทนซาเนีย เคนยา ไนจีเรีย และอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อนำเข้าวัตถุดิบกลับมาผลิตส่งออกต่อไปซึ่งจากนี้ไปเชื่อว่าวัตถุดิบจะไหลเข้าโดยไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ เหมือนในอดีตซึ่งรัฐบาลจะได้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% อีกมหาศาล ซึ่งจะไปชดเชยกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยกเลิกไป" นายวิชัย กล่าวและว่า

สำหรับยุทธศาสตร์ด้านการตลาด มีแผนจะรุกใน 4 ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย จีน อินเดีย รัสเซีย และตะวันออกกลาง ซึ่งได้มีการดำเนินการไปบ้างก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะรุกตลาดอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของตลาดจีนด้วยการเจรจากับสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับของจีน เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่นการจัดแฟชั่นโชว์เพื่อแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้คนจีนได้รู้จัก รวมถึงให้ผู้ขายได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ และการแลกเปลี่ยนบูธงานอัญมณีและเครื่องประดับที่จัดในไทยและจีนระหว่างกัน การโปรโมตพลอยสีของไทยซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมในจีน เป็นต้น

ส่วนตลาดอินเดียในเดือนสิงหาคมนี้จะนำคณะผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในอินเดีย ซึ่งการไปครั้งนี้ทางสมาคม จะไปประกาศให้ผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศได้รับทราบว่าขณะนี้รัฐบาลไทยได้ประกาศยกเลิกภาษี VAT สำหรับวัตถุดิบนำเข้าแล้ว และจะเชิญชวนต่างชาติให้เข้ามาตั้งสำนักงาน หรือนำวัตถุดิบเข้ามาซื้อขายในไทย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากและจะก่อให้เกิดการค้าขายระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นตามมา ขณะที่ตลาดรัสเซีย และตลาดตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพการเป็นตลาดส่งออกของไทยอีกมาก ทางสมาคม จะวางแผนรุกตลาดอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ทางสมาคมได้ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ในการทำศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาการออกแบบโดยดึงนักออกแบบต่างชาติมาช่วยในการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานของไทยใช้งบเบื้องต้น 4 ล้านบาท

"ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ประกาศยกเลิก VAT วัตถุดิบอัญมณีนำเข้าหลังจากที่เราได้เรียกร้องมาหลายรัฐบาลรวมเวลากว่า 15 ปี อย่างไรก็ดีเมื่อประกาศแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติการเพื่อต่อยอดเพื่อให้เป้าหมายบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อว่าจากนี้การส่งออกอัญมณีของไทยจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเช่นเดียวกับทองคำที่ได้ยกเลิก VAT ไปแล้วก่อนหน้านี้"

ขณะที่นางประพีร์ สรไกรกิติกูล อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยฯ กล่าวเสริมว่า การยกเลิก VAT ครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการของไทยมีวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลงและมีความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดบริโภคอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งในปีนี้คาดจะมีมูลค่าถึง 7 แสนล้านบาท ดังนั้นทางสมาคมจึงมีแผนรุกตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทางสมาคมได้มีการลงนามบันทึกความตกลง(เอ็มโอยู)กับสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับของจีนเพื่อจัดตั้งศูนย์อัญมณีของไทยทั้งเป็นโชว์รูมและสำนักงานในตึกที่ทำการของสมาพันธ์ในกรุงปักกิ่งเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเจาะตลาดจีน โดยเน้นในกลุ่มพลอยสีประเภททับทิมและไพลินที่กำลังได้รับความนิยม

พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการทำประชาสัมพันธ์พลอยไทยโดยจะใช้งบเพิ่มอีก 2-3 เท่า จากก่อนหน้านี้ตั้งงบไว้ที่ 25 ล้านบาท ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ของจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสมาคมได้ร่วมกับสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับของจีนที่ปักกิ่ง และสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับนครเซี่ยงไฮ้ในการให้ร้านค้าสมาชิกจัดพิมพ์แค็ตตาล็อกช่วยประชาสัมพันธ์พลอยไทยบ้างแล้ว แต่จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคจีนในวงกว้างต่อไป