Switch to: uk
25 March 2017 08:19AM

logisticsdigest.com ชิงรางวัล Asian Publishing Awards

17 May 10 ,  TTIS
  • 0

นิตยสาร Logistics Digest ผู้นำด้านการบริการสื่อการค้าในธุรกิจบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งเว็บไซต์นิตยสารออนไลน์

 www.logisticsdigest.com เข้าประกวดชิงรางวัล Asian Publishing Awards (APA) 2010 ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีผลการทำงานดีเด่น เว็บไซต์ดังกล่าวจะร่วมประกวดในสาขา Content Delivery โดยงานจะจัดขึ้นที่กรุงโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเร็วๆ นี้

 

www.logisticsdigest.com เป็นเว็บไซต์ของนิตยสาร Logistics Digest ซึ่งบริษัท ทีทีไอเอส จำกัด จัดทำขึ้น และได้ทำการแปลงข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล มีเนื้อหาหลากหลายครอบคลุมเนื้อหาในนิตยสาร และเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง นำเสนอข่าวสารในแวดวงโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การหาซัพพลายเออร์ การจัดเก็บสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง ภาษีและศุลกากร การขนส่งและการกระจายสินค้า เป็นต้น รวมทั้งอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตไทยอัพเดทตัวเองให้ทันกับเทรนด์ของโลกอยู่เสมอ

 

ดร. รจนา โกศัยยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาเราได้แปลงข้อมูลจากนิตยสาร Logistics Digest ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล และได้รับการตอบรับจากผู้อ่านอย่างดี เห็นได้จากในปีที่ผ่านมามีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ย 7,000 – 8,000 รายในแต่ละเดือน และปีนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10,000 รายต่อเดือน เรายังมีแผนประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ไปสู่กลุ่มผู้อ่านในวงกว้าง โดยได้เตรียมแผนการทำตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์”

 

“เรายังได้จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกลุ่มสมาชิก ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของเราทุกสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อันจะเป็นการยกระดับธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เรายังมีทีมงานที่จะเข้าไปแนะนำเว็บไซต์ให้แก่สมาคมการค้าและองค์กรต่างๆ ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และผู้ที่สนใจอย่างแน่นอน”
Asian Publishing Awards (APA) เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติของภูมิภาคที่มอบให้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีประเทศในอาเซียนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และมีการมอบรางวัลในสาขาต่างๆ อาทิ Content Generation, Content Delivery, Consumer Research, Design and Layout, Advertising Delivery, Magazine Franchise and Business Models. APA incorporates the Asian Magazine Management Awards, the Asian Book Publishing Awards, และ the Asian Corporate Communications Awards และอื่นๆ


การมอบรางวัลในสาขา Content Delivery จะพิจารณาจากกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิก/ระบบการสมัครสมาชิก และกิจกรรมสำหรับผู้ชมทั่วไป ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อขยายฐานผู้อ่านและเพิ่มยอดการสมัครสมาชิกหรือผู้ชม อันส่งผลให้แคมเปญหรือโครงการนั้นบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการกำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย การเข้าถึงลูกค้าในอนาคต สิ่งที่นำเสนอเพื่อดึงดูดผู้ชมและสมาชิก ซึ่งอาจเป็นการต่ออายุสมาชิกหรือการสมัครสมาชิกใหม่ ผ่านทางไดเร็คเมล์ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ส่งถึงบ้าน สื่อออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ หรือสื่อผสมก็ได้

 

ทั้งนี้นิตยสาร Logistics Digest และเว็บไซต์ www.logisticsdigest.com เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด ซึ่งให้บริการข้อมูลทางการค้าและสื่อประชาสัมพันธ์แก่บริษัทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมแบบ B2B โดยเริ่มต้นจากการวิจัยหาข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นจดหมายข่าว สร้างระบบฐานข้อมูล จากนั้นจึงเริ่มตีพิมพ์นิตยสารทางการค้าซึ่งปัจจุบันมี 3 ฉบับ ได้แก่ TTIS Textile Digest, TTIS FashionBiz และ Logistics Digest ทั้งยังให้บริการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ นอกจากนี้ยังจัดทำไดเร็คทอรีรายปีให้แก่สมาคมการค้าต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2543 อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าสิงคโปร์-ไทย สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมพ่อค้าผ้าไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอื่นๆ

 

ผู้สนใจเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.logisticsdigest.com หรืออีเมลพูดคุยกับบรรณาธิการที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it