Switch to: uk
25 March 2017 08:18AM

Best Practice แนวปฎิบัติเป็นเลิศจากการ์เมนท์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

20 Sep 10 ,  C.Chairattanachutchawan
  • 0

60 บริษัทการ์เมนท์สามารถลดต้นทุนได้กว่า 360 ล้านบาท จากโครงการ Best Practices for Productivity Improvement & TPM

 

 

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผยผลสำเร็จจากโครงการ Best Practices for Productivity Improvement & TPM ที่มีบริษัทเครื่องนุ่งห่ม 60 บริษัทเข้าร่วมโครงการใน 6 Module โดยได้รับคำปรึกษาจากบริษัทรุ่นพี่เลี้ยงที่ประสบความสำเร็จ 6 บริษัท เป็นต้นแบบพร้อมให้คำปรึกษา โดยผลสำเร็จของโครงการสามารถลดต้นทุนได้ถึง 359.5 ล้านบาทต่อปี

 

001

คุณศิริวรรณ แสงเลิศศิลปชัย Administrative Manager บจก. ฮาร์ทแอนด์มายด์แอพพาเรล

 

บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์แอพพาเรล จำกัด ซึ่งรับจ้างผลิตเสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าผู้ใหญ่ ส่งตลาดยุโรป 90% อเมริกา 5% มีการผลิต 108 แบบต่อเดือน เดิมบริษัทไม่เคยรู้ lead time ของแต่ละแผนก จึงได้เข้าร่วมใน Module: Production Planning and Control (PPC) พอเข้าร่วมโครงการทำให้สามารถผลิตสินค้าตรงเวลาเพิ่มขึ้น 25% ลด lead time ลง 2 วัน สามารถลดต้นทุนได้ 2.4 ล้านบาทต่อปี คุณศิริวรรณ แสงเลิศศิลปชัย Administrative Manager กล่าวว่า “โครงการนี้ทำให้ได้รับความรู้ ได้เข้าไปดูแนวทางการปฎิบัติงานของบริษัทพี่เลี้ยง นำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดในองค์กร”

       

002

คุณกิติพงศ์ เหล่าประภัสสร ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บจก. แกรนด์ นิตแวร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

        

ส่วนบริษัท แกรนด์ นิตแวร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิตเสื้อผ้ากีฬา เข้าร่วม Module: Multi Skill Development เนื่องจากพนักงานขาดความกระตือรือร้น และมีประสิทธิภาพต่ำ พอเข้าร่วมโครงการก็มีการพัฒนาทักษะ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน สามารถลดต้นทุนได้ 7.3 ล้านบาทต่อปี คุณกิติพงศ์ เหล่าประภัสสร ผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่าเป็นโครงการที่ดีมาก บริษัทกำลังต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ พนักงานในแผนกเย็บมีความรับผิดชอบมากขึ้น หลังจบโครงการคิดว่าจะเริ่มทำในแผนกตัดและแผนกตรวจสอบผ้าต่อไป

 

003

คุณอมร พงษ์เภตรารัตน์ Managing Director บจก. ดาสโก้

 

ด้านบริษัท ดาสโก้ จำกัด รับจ้างผลิตเสื้อผ้าเด็ก ประสบปัญหาแผนกเมอร์ชันไดเซอร์กับแผนก sample room ทำงานไม่เป็นทีม คุณอมร พงษ์เภตรารัตน์ Managing Director กล่าวว่าบริษัทจึงเข้าร่วม Module: Sample Room and Prototype Development

“ขอบคุณมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ทำให้บริษัทได้รับโอกาสพัฒนาองค์กรขึ้นอีกหนึ่ง step สามารถประหยัดต้นทุนลงได้ 1 ล้านบาทต่อปี”

 

บริษัท เค็นเน็ต เท็กซ์ไทล์ จำกัด รับจ้างผลิตเสื้อผ้าเด็ก ประสบปัญหาผลผลิตต่ำ พอเข้าร่วม Module: Lean Manufacturing เปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีความเชื่อม ไหลอย่างตื่อเนื่องอยู่ในที่เดียวกัน เช่น แผนกเย็บ และตรวจสอบผ้า ทำให้ลดคนเดินงาน 4 คน ประหยัดเวลาการทำงานลง 120 นาที/วัน ประหยัดต้นทุนลง 1.6 ล้านบาทต่อปี

 

สำหรับบริษัทการ์เมนท์ที่สนใจจะร่วมโครงการ Best Practices for Productivity Improvement & TPM ในรุ่นต่อไปสามาตถติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 0-2681-2559