Switch to: uk
23 March 2017 22:38PM

มิกซ์ชุดเก่งพร้อมออกกำลังกายสไตล์สาวสล็อกกี้ บี แอคทีฟ กับ “sloggi Be Active HP”

05 Sep 16 ,  Brand
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

สโรชา ซบินเด้นท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ชุดชั้นในสตรี sloggi (สล็อกกี้) แนะนำสาวๆที่รักการออกกำลังกายได้สนุกไปกับการแต่งตัวมิกซ์ชุดเก่งกับเสื้อชั้นในคอลเลกชัน “sloggi Be Active” (สล็อกกี้ บี แอคทีฟ)

Logistics
 • Logistics Showcase’ 54 โลจิสติกสและการจัดการคำสั่งซื้อที่ทรงประสิทธิภาพ

  10 Mar 11 ,  Logistics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยในปี 2554 กพร. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’54 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “การสื่อสารด้านโลจิสติกส และกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ (Logistics Communication and Order Processing) ที่ทรงประสิทธิภาพ” ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบบอย่างแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศแก่ผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรรองรับความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรมการผลิตในยุคการค้าเสรี 

 • เปิดรับเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์สิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม

  07 Feb 11 ,  Logistics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สำนักโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะรายองค์กร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานของสถานประกอบการด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ณ สถานประกอบการ จำนวน 5 ครั้ง ในระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2554 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 • ไทยเดินตามรอยสหรัฐ ปั้น Roadmap ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง (8)

  12 Oct 10 ,  Logistics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  หมายเหตุ : เนื้อหา "ไทยเดินตามรอยสหรัฐ ปั้น Roadmap ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง (8)" ฉบับนี้ เป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ต่อเนื่องจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจฉบับที่ผ่านมา และภาพรวมอุตสาหกรรมยางพารา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • พาณิชย์หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน

  08 Oct 10 ,  Logistics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  "พาณิชย์" หวังดันไทยก้าวสู่ Logistics Hub ในอาเซียน เพิ่มศักยภาพธุรกิจสู่ระดับสากล

 • เอดีบีหนุนไทยเชื่อมเส้นทางโลจิสติกส์อาเซียน

  08 Oct 10 ,  Logistics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  เอดีบี หนุนไทยเชื่อมเส้นทางโลจิสติกส์ในอาเซียน "อลงกรณ์" ยันไทยมีแผนอยู่แล้ว เตรียมถกกัมพูชาเพิ่มโควตารถบรรทุกผ่านแดน จาก 40 คันเป็น 100 คัน

 • ICC adds Guy Laroche outlets

  22 Sep 10 ,  Brand
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ICC International Plc (ICC), the Saha Group subsidiary that distributes Guy Laroche apparel, plans to add more distribution channels and expand marketing in order to lift sales by 30% next year.

 • ฝ่าวิกฤติด้วย SCM กลยุทธ์ลดต้นทุน ลดเวลาส่งมอบ

  13 Sep 10 ,  Logistics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  วาย.ยู.ดี. เท็กซ์ไทล์ และ แชมป์เอช ลดวัตถุดิบคงคลังลง 55% ลดเวลาทำงาน 33% และลดต้นทุน 17% หลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

   

 • Logwin launches AirTextainer into fashion logistics market in Australia

  07 Sep 10 ,  Logistics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  Logwin, a global leader in air and ocean freight and logistics services is targeting the fashion industry in Australia by launching their innovative AirTextainer.

   

 • Kerry Logistics Strengthens its Mainland China Fashion Network

  21 Jul 10 ,  Logistics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  Kerry Logistics has strengthened its fashion logistics network in Mainland China with three more facilities scheduled to be built in Shanghai, Chongqing and Kunshan by 2011.

 • Revitalising logistics isn't always easy

  14 Dec 06 ,  Logistics
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
   

  Two weeks ago we discussed the survey sponsored by the CSIR Centre for Logistics and Decision Support on revitalisation of logistics infrastructure in South Africa. The report drew a number of parallels with Thailand, notably the ease of conducting logistics research, logistics maturity of businesses and the effectiveness of third-party transport providers.