Switch to: uk
23 March 2017 22:38PM

อุตฯ แฟชั่นเผชิญกับความท้าทาย การบริหารซัพพลายเชน

26 Mar 12 ,  just-style.com
  • 0

ในงานสัมมนาเรื่อง 'Facing Fashion's Supply Chain Challenges จัดขึ้นโดย The Association of Suppliers to the British Clothing Industry: ASBCI เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2555 ผู้อภิปรายมีความเห็นตรงกันว่า ร้านค้าปลีกในสหราชอาณาจักร ยังต้องเผชิญแรงกดดันอันสืบเนื่องมาจากความไม่มั่นใจของผู้บริโภคต่อค่าใช้จ่ายซึ่งถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แรงกดดันดังกล่าวตอกย้ำถึงความจำเป็นต้องสร้าง ระบบซัพพลายเชนที่เข้มแข็ง

 

75_th_2_001


นางโมรีน ฮินตัน นักวิเคราะห์ประจำค่ายเวอร์ดิค ให้ความเห็นว่า ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแดนผู้ดีเป็นผลพวงจากการเพิ่มทางด้านราคามากกว่าความต้องการของผู้บริโภค รัอยละ 90 ของยอดขายเสื้อผ้าแฟชั่นมาจากเครือข่ายร้านค้าปลีกรายใหญ่ 10 ราย ซึ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า นอกจากนี้ มีแนวโน้มว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคกำลังผันเปลี่ยนไปสู่ประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) และกลุ่มเยาวชน (0-14 ขวบ) ในขณะที่กำลังซื้อในกลุ่มหนุ่มสาววัย 15-24 ปี และ 25-34 ปีกำลังถดถอยลงอย่างไรก็ตามตลาดส่งออกทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มที่แจ่มใส โดยเฉพาะในตลาดเสื้อผ้าผู้ชายและผู้สูงอายุซึ่งมีกำลังซื้อสูงขึ้น

นาย โมริส เบ็นเน็ต รองประธานแบรนด์ Long Tall Sally, Kookai UK และประธานแบรนด์ Austiqueเห็นด้วยว่าร้านค้าปลีกได้รับแรงกดดันจากทุกภาคส่วน กล่าวคือ ราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลดค่าของเงินปอนด์ ผู้ซื้อและผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยผู้ซื้อจะเป็นฝ่ายสรรหาโรงงานที่มีความสันทัดและมีระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตนมากที่สุดแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่สันทัดแต่เพียงการเจรจาต่อรองราคาให้ต่ำสุดๆ และยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต

"ความเข้าใจระบบการผลิตรวมทั้งปัจจัยทางเทคนิค จะเอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรเสื้อผ้าที่ดูดีที่สุด และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถควบคุมราคาให้อยู่ในงบประมาณของผู้ซื้อได้ด้วยนอกจากนี้ ผู้ซื้อควรเน้นความสำคัญของนโยบายเติมเต็มสต็อคสินค้าซึ่งอาจเพิ่มยอดขายได้อีกประมาณร้อยละ 20% ถึงแม้ว่าวงจรเสื้อผ้าแฟชั่นจะแคบลงโดยลำดับร้านค้าปลีกควรเติมสต็อคทุกๆ 4สัปดาห์ ซึ่งมีทางเป็นไปได้หากผู้ผลิตจัดซื้อวัตุดิบไว้ล่วงหน้า หรือโรงทอผ้ามีสต็อคเก็บไว้ซึ่งส่วนใหญ่คงทำไม่ได้

ฐานการผลิตที่เข้มแข็งเป็นกุญแจซึ่งจะนำไปสู่ตลาดการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ที่ซึ่งรายการสินค้าอาจอยู่ในมือผู้บริโภคได้ถึง6เดือน ดังนั้นพ่อค้าปลีกจึงจำเป็นต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิต” นางซาราห์ ฮันนี่เวล ผู้จัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้ากลุ่มช้อปปิ้งโดยตรง

อนึ่ง การคัดสรรผู้ผลิตเพื่อลงตีพิมพ์ในแคตาล็อคแฟชั่น มีกระบวนการที่เข้มงวดโดยมุ่งหวังที่จะเลือกเฟ้นผู้ผลิตซึ่งมีฐานการเงินที่มั่นคง แต่ในขณะเดียวกัน ร้านค้าปลีกก็ยังคงให้การสนับสนุนนทางด้านการเงินและอื่นๆ รวมทั้งการให้เครดิตภายหลังการส่งมอบสินค้า และการประกันสินเชื่อภายในขอบเขตที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่ห้างร้านในเอเซียตะวันออก

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามสถานะของผู้ผลิตทุกๆสัปดาห์ เพื่อสอดส่องดูว่าโรงงานมีปัญหาซึ่งอาจบานปลายจนกลายเป็นวิกฤติการณ์หรือไม่เพียงใด มาตรการดังกล่าวเอื้ออำนวยให้มีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ อัตราการล้มเหลวของผู้ผลิตก็มีแนวโน้มลดลงอย่างเด่นชัดในช่วง18 เดือนที่ผ่านมาอนึ่งร้านค้าปลีกก็ไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ผลิตจนถึงขั้นที่ต้องปิดกิจการ

นาย อีเอียน เบอรน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ กล่าวเสริมว่า ธนาคารต่างๆกำลังพยายามขยายสินเชื่อแต่ในขณะเดียวกันประเภทสินเชื่อที่จัดหาให้กับผู้ผลิตและพ่อค้าปลีกก็กำลังเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมธนาคารต้องการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อสินค้าโดยผ่านการให้สินเชื่อสำหรับอินวอยส์ที่เปิดโดยโรงงานผู้ผลิต

ขั้นต่อไป ผู้ผลิตจะส่งอินวอยส์ไปยังผู้จัดซื้อสินค้าเพื่ออนุมัติและส่งต่อไปยังธนาคารที่ตกลงจะให้สินเชื่อแก่ผู้ผลิต โดยที่อินวอยส์ดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติล่วงหน้าแล้ว ความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้จึงมีน้อยมาก ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยจะลดลง

เนื่องจากในปัจจุบัน ธนาคารต่างๆมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบสินเชื่อเพื่อให้มีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากการกู้ยืมแบบโอเวอร์ดราฟ ดังนั้น จึงต้องการมีส่วนร่วมในการหารือกับลูกค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวงจรการค้า ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย  และ เพื่อลดช่องว่างระหว่างขั้นตอนที่มีการชำระเงินให้กับผู้ผลิตและขั้นตอนที่ผู้จัดซื้อได้รับเงินจากการจำหน่ายสินค้า

เนื่องจากในปัจจุบัน เงินเรนมินบิได้กลายสภาพมาเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศแล้ว ผู้จัดซื้อจึงมีโอกาสที่จะเจรจาต่อรองราคาให้ลดลงอีกประมาณ ร้อยละ 3-7% โดยการเรียกร้องให้ชำระเงินด้วยสกุลเงินเรนมินบิแทนการชำระเป็นเงินดอลลาร์ สรอ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายอาจไม่ยอมรับข้อเสนอนี้เนื่องจากกำไรส่วนหนึ่งถูกซ่อนไว้ในรูปการรบริหารความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ในประด็นเกี่ยวกับ แหล่งจัดซื้อสินค้า นาย ไมค์ ฟลานิกัน กรรรมการผู้จัดการ Clothesourceเน้นว่าประเทศที่รวมอยู่ในรายชื่อแหล่งจัดซื้อที่ร้อนแรง มีจำนวนลดลงในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมา 20 ประเทศ เป็นผู้ส่งออกร้อยละ 74.3 ของเสื้อผ้าส่งออกทั้งหมดในปี 2004 เทียบกับอัตราส่วนร้อยละ 91.2 ใน ปี 2010

นายฟลานิกัน ตั้งข้อสังเกตุด้วยว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่เคยเป็นแหล่งผลิตที่ถูกสุดหรือเร็วที่สุดแต่ก็มีความสามารถแข่งขันได้ดีกว่าหลายประเทศบนพื้นฐานของประสพการณ์รวมทั้งความไว้วางใจของลูกค้าเกียวกับคุณภาพและการส่งมอบสินค้าตามข้อตกลงด้วยเหตุนี้เอง จึงคาดเดาได้ว่า จีนจะรวมอยู่ในรายชื่อแหล่งจัดซื้อที่ร้อนแรงเป็นเวลาอีกหลายปี อย่างไรก็ดี ผู้จัดซื้อควรสำรวจตรวจดูแหล่งผลิตใหม่ๆ ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและในภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ตกเทรนดืในวงการแฟชั่น