Switch to: uk
26 March 2017 21:18PM

คุณประสิทธิ์ เทียนประภา ถึงแก่กรรม

28 Nov 13 ,  Chalermphol
  • 0
คุณประสิทธิ์ เทียนประภา ถึงแก่กรรม
เนื่องด้วย คุณประสิทธิ์ เทียนประภา ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556  และ ทางเจ้าภาพได้จัดบำเพ็ญกุศล ณ วัดดอนเมือง ศาลา 5 โดยมีกำนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
- เวลา 19.00 น.      พิธีสวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
(กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม)
- เวลา 19.00 น.      พิธีสวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
- เวลา 19.00 น.     สวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556
- เวลา 17.00 น.     พิธีฌาปนกิจศพ
ในการนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย สมาคมฟอกย้อมฯ และสมาคมทอผ้าไทย
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556