Switch to: uk
23 March 2017 22:36PM

มิกซ์ชุดเก่งพร้อมออกกำลังกายสไตล์สาวสล็อกกี้ บี แอคทีฟ กับ “sloggi Be Active HP”

05 Sep 16 ,  Brand
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

สโรชา ซบินเด้นท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ชุดชั้นในสตรี sloggi (สล็อกกี้) แนะนำสาวๆที่รักการออกกำลังกายได้สนุกไปกับการแต่งตัวมิกซ์ชุดเก่งกับเสื้อชั้นในคอลเลกชัน “sloggi Be Active” (สล็อกกี้ บี แอคทีฟ)

Policy & Regulation
 • ลุ้นปลดไทยพ้นค้ามนุษย์ อุ้ม"กุ้ง-สิ่งทอ"ไปสหรัฐ/จัดแถวแรงงาน

  24 Jun 14 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ลุ้นระทึก สหรัฐจัดอันดับประเทศค้าแรงงานมนุษย์ หลังไทยติดบัญชี Tier 2 Watch List ไม่แก้ปัญหาตลอด 4 ปี หวั่นกระทบ กุ้ง-สิ่งทอ ก.ต่างประเทศมั่นใจไม่ถูกตอบโต้-อันดับไทยดีขึ้นเพราะบังคับใช้กม.ต่อต้านค้ามนุษยต่อเนื่อง วัดดวงอีกรอบเดือน ก.ย. อาจ "ปลด" อ้อยบัญชีใช้แรงงานเด็ก

 • ถอดสินค้า อ้อย-เครื่องนุ่งห่ม ออกจากบัญชีการใช้แรงงานเด็ก-บังคับ

  24 Mar 14 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ก.แรงงานสรุปผลการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เตรียมเสนอขอถอดสินค้า อ้อย-เครื่องนุ่งห่ม ออกจากบัญชีการใช้แรงงานเด็ก-บังคับ

 • รัฐตั้งเป้าปี 58 ปลดล็อก “อ้อย-เครื่องนุ่งห่ม” 2 ใน 5 สินค้าห้ามนำเข้าในอเมริกา

  03 Mar 14 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  รง.ร่วม พณ.-กต.วางมาตรการปลดล็อกสินค้า 5 รายการโยงใช้แรงงานเด็ก-บังคับ ตั้งทีมเฉพาะแต่ละกลุ่มสินค้าวางแผนแก้ปัญหา ดึงหน่วยงานรัฐ เอกชน-ไอแอลโอร่วมแก้ เล็งปลดล็อกสินค้าอ้อย-เครื่องนุ่งห่มตั้งเป้าภายในปี 2558              

 • Bangkok Fashion Forward 2014

  25 Dec 13 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  Bangkok Fashion Forward 2014

  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงาน รวมพลคนแฟชั่น (Bangkok Fashion Forward 2014)  ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำและศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่นในภูมิภาค เน้นสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

 • สภาผู้ส่งออกฯ เสนอยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาการส่งออกอย่างยั่งยืน

  04 Dec 13 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สภาผู้ส่งออกฯ เสนอยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้าง

  เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกอย่างยั่งยืน

   

   

  3 ธันวาคม 2556 - สภาผู้ส่งออกฯ ระบุมูลค่าการส่งออกไทยเดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 19,393.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.67 ในรูปเงินบาทมีมูลค่า 603,082.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.94 จากตัวเลขการส่งออกรวมของไทยในระยะ 10 เดือนที่ผ่านมาประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าตัวเลขการส่งออกรวมของไทยทั้งปี 2556 น่าจะเติบโตได้เพียง 0.5% เท่านั้น

   

  สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปีหน้ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เห็นได้ชัดจากอุปสงค์ภาคครัวเรือนของสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจสหภาพยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัว เศรษฐกิจจีนและเอเชียมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2556  แม้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ในภาพรวมเชื่อว่าจะมีทิศทางเป็นบวก ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น สภาผู้ส่งออกฯ จึงคาดการณ์การส่งออกปี 2557 เติบโตที่ 5%

   

  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2557 จะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่การฟื้นตัวอย่างช้าๆของสภาวะเศรษฐกิจโลกนั้น ไม่ได้ทำให้ความต้องการสินค้าในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการกระตุ้นตัวเลขการส่งออกด้าน Demand side ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะผลักยอดส่งออกของไทยให้เติบโตได้ตามเป้า สิ่งที่ต้องหันมาให้ความสำคัญในขณะนี้คือการปรับโครงสร้างภาคการส่งออกซึ่งเป็นด้าน Supply side ให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ดังนั้น สภาผู้ส่งออกฯ จึงได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ส่งออกไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการส่งออกให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ และได้นำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา และเมื่อสถานการณ์การเมืองภายในประเทศสงบลง สภาผู้ส่งออกฯ จะนำเสนอยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งผลักดันการส่งออกเป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ

   

  สำหรับเนื้อหาในยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งออกไทย (TNSC’s Export Strategy Model) นั้นมุ่งยกระดับการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า (Trading Nation) และการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการเขื่อมโยง ระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ในระดับภูมิภาคเพื่อการส่งออก ซึ่งร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการเสนอแผนรายอุตสาหกรรม สำหรับ 13 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์, เฟอร์นิเจอร์, ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องสำอาง, อัญมณีและเครื่องประดับ, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, กระดาษและบรรรจุภัณฑ์กระดาษ, พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก, เครื่องจักรและอุปกรณ์, สินค้าเกษตร(ข้าว น้ำตาล มันสำปะหลัง), อาหาร, เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการปรับโครงสร้างในภาคการส่งออกของไทย ตั้งแต่ การปรับระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกทางการค้าและกฎระเบียบต่างๆ การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งออกและแรงงาน รวมทั้งยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

   

  อย่างไรก็ตาม สภาผู้ส่งออกฯ มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การเมืองและการประท้วงซึ่งกินเวลานานมากขึ้นและยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อการส่งออกในขณะนี้ เพราะสัญญาซื้อขายต่างๆ ได้ตกลงไว้ก่อนหน้าและสามารถทยอยส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด เพราะไม่มีการปิดท่าเรือหรือท่าอากาศยาน แต่สถานการณ์ที่ลากยาวจะกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ซื้อในต่างประเทศขาดความเชื่อมั่น และไม่เข้ามาเจรจาธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าในช่วงไตรมาส 1-2 ของปีหน้า จึงอยากเสนอให้รัฐบาลและผู้ประท้วงรีบดำเนินการเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันโดยเร็วที่สุด

   

  อนึ่ง สภาผู้ส่งออกฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม Asian Shippers’ Meeting และ European Shippers’ Council ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากเอเชียและสหภาพยุโรปเข้าร่วมประชุมและได้หารือเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการตอบสนองต่อกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น และการรวมกลุ่มของสายเรือขนาดใหญ่ ดังต่อไปนี้

   

  • มาตรการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า (Container Weight Verification Rules) โดย International Maritime Organization (IMO) เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางการขนส่งทางทะเลด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่าแนวทางที่เหมาะสมคือต้องกำหนดมาตรการและขั้นตอนการแจ้งข้อมูลและยืนยันน้ำหนักตู้สินค้าที่สอดคล้องกับเวลาปฏิบัติงานจริง (Timely Declaration) และต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ข้อมูลน้ำหนักตู้สินค้าดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนบรรจุตู้สินค้าบนเรือ (Stowage Plan) นอกจากนี้มาตรการที่ออกมาควรคำนึงถึงการบรรจุตู้สินค้าบนเรือที่เหมาะสม (Proper Stowage) การกระทบของตู้สินค้าบนเรือ (Lashing of Containers) และการซ่อมบำรุงเรือสินค้า (Maintenance of vessels) เป็นหลัก

   

  • การรวมตัวของสายเรือขนาดใหญ่ 3 สาย ได้แก่ Maersk Line, MSC และ CMA ภายใต้ชื่อ P3 Network ซึ่งอาจนำไปสู่การเข้าควบคุมตลาดของสายเรือทั้ง 3 สาย ลดการแข่งขันและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และอาจก่อให้เกิดการรวมตัวขึ้นค่าระวางหรือค่าใช้จ่ายกับผู้นำเข้า-ส่งออก ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ส่งออกและภาครัฐในแต่ละประเทศที่จะต้องจับตาดูเงื่อนไขข้อตกลงที่จะตามมาในอนาคต เพื่อมิให้เกิดการบิดเบือนของกลไกตลาดโดยการเป็นผู้ควบคุมตลาด อันจะส่งผลกระทบในการลดทอนอำนาจต่อรอง และการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ

   

  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการรวมกลุ่ม Shippers’ Council ในอาเซียน เพื่อรองรับการเปิด AEC ในปี 2015 ซึ่งสภาผู้ส่งออกฯ รับหน้าที่ในการเชิญ Vietnam National Shippers’ Council เข้ามาร่วมกลุ่มในการประชุมครั้งต่อไป และจะมีการผลักดันให้ประเทศพม่า กัมพูชา และลาว มีการจัดตั้ง Shippers’ Council ขึ้นภายในประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนามาตรฐานด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้าร่วมกันในระดับภูมิภาคอีกทางหนึ่ง.

   

 • ศธ.จัดมหกรรมลดราคาชุดนักเรียน

  03 May 13 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ศธ.มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดมหกรรมชุดนักเรียนราคาถูก ในวันที่ 2-12 พ.ค. หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนิน ลดราคา 30-70% รมว.ศธ.เล็งจัดมหกรรมต่างจังหวัด เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอย่างทั่วถึง...

 • มาดูกัน 5 แบบชุดผ้าไทยประหยัดพลังงาน สวยงาม ธรรมชาติ สวยหล่อ สไตล์ครม.ปู

  06 Mar 13 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณานำผ้าไทยมาใช้เป็นเครื่องแต่งกายสุภาพ สำหรับให้คณะรัฐมนตรีใส่ เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้สอดรับกับการประหยัดพลังงานของประเทศ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 • ต้นทุนสินค้าขึ้น..แต่จิ๊บจ๊อย

  02 Jan 13 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สำหรับผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าจากการขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค.2556 นั้น กรมการค้าภายในได้ศึกษาภาพรวมผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 245 บาท หรือเพิ่มขึ้น 22.45%

 • ลูกจ้างเฮ!1ม.ค.ดีเดย์ค่าแรงขึ้น300บ.

  02 Jan 13 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  รัฐบาลดีเดย์ปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันนี้ขณะที่หลายฝ่ายจับตาผลกระทบหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้าง

 • พณ. เผยอียูแก้ข้อกําหนดการใช้สารเคมีในสินค้าเครื่องประดับใหม่

  31 Oct 12 ,  Policy & Regulation
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ทางสหภาพยุโรป หรือ EU ได้แก้ไขขอบเขต และข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมีในสินค้าเครื่องประดับ ฉบับใหม่