Switch to: uk
26 March 2017 21:26PM

สภาอุตสาหกรรมฯ เปิดตัวโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่

03 Sep 14 ,  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • 0

ดึงกูรูจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศถ่ายทอดประสบการณ์แบบไม่อั้น

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่” หรือ YOUNG – F.T.I รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Learning From Experience)” เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้อง  Retro Live Café  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธาน ซึ่งมีนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ไฟแรงกว่า 80 คนสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่จากองค์กร / นักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ 

 

YoungFTIWeb

 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หรือ YOUNG – F.T.I. เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ มากขึ้น ทั้งได้เรียนรู้การทำงานจากนักอุตสาหกรรมรุ่นอาวุโสเพื่อเป็นการสานต่อภารกิจต่อไปในอนาคต นอกจากจะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาเป็นแรงขับเคลื่อนการบริหารงานในองค์กรของตนเองแล้วยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย  อย่างไรก็ตามโครงการ YOUNG-F.T.I. เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ และนำหลักวิชาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุด


“เป็นโอกาสแรกที่นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่กว่า 80 คนมารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริงของนักอุตสาหกรรมจากรุ่นอาวุโส เพื่อเป็นการบูรณาการต่อยอดและสานต่อธุรกิจในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วยังมีการทำ Workshop การละลายพฤติกรรม ตลอดจนดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” นายสุพันธุ์ฯ กล่าว


ด้านนายกรกฤช จุฬางกูร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในฐานะประธานโครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (YOUNG-F.T.I.) ว่า โครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หรือ YOUNG – F.T.I รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 เป็นโครงการใหม่ของ ส.อ.ท. โดยตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ทั้งเจ้าของ ทายาทธุรกิจ ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนกลุ่มศิลปิน นักแสดง สื่อมวลชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคย ปรับแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน  มีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจในและต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมตัวเรียนรู้การทำงานจากนักอุตสาหกรรมรุ่นอาวุโส เพื่อสานต่อภารกิจต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมบทบาทนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม


“หลักสูตร  YOUNG-F.T.I. มีจุดเด่น 2 ประการ ประการแรกคือหัวข้ออบรมที่มีความหลากหลาย สามารถบูรณาการและต่อยอดในการทำงานได้เป็นอย่างดี อาทิ การคิดเชิงบวก นวัตกรรมนำธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันอย่างแข็งแกร่งในเวทีโลก รู้ทันรู้รอบรับมือ AEC  รู้ลึกเรื่องต้นทุน การวางแผนภาษีที่ผู้บริหารควรทราบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นต้น และอีกประการที่สำคัญ คือการได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบริษัทและองค์กรชั้นนำระดับประเทศมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง” นายกรกฤชฯ  กล่าว


ทั้งนี้ โครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หรือ YOUNG – F.T.I รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 มีระยะเวลาอบรม 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน – ธันวาคม 2557 ทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์