Switch to: uk
26 March 2017 21:27PM

เร่งกู้อุตสาหกรรม"แฟชั่นไทย"ตกพรวด 35 อันดับในระยะ 10 ปี

29 Jul 15 ,  prachachat
  • 0

ผลจัดอันดับอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลก ตะลึง อันดับไทยตกต่ำอย่างไม่เคยเกิดขึ้น จากอันดับสูง 17 มาอยู่ที่ 52 แค่ระยะ 10 ปี ก.อุตสาหกรรมสั่งระดมสมองปลดล็อกสารพันปัญหา วางเป้าผงาดอีกครั้งปี"60 ชี้ต้านทานเศรษฐกิจหดตัวไม่ไหว หดเป้าส่งออกเหลือ 3% จาก 10%

 

FashionInudstry

 

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในโลก ล่าสุดตกลง 35 อันดับ จากปี 2547 อยู่อันดับ 17 มาอยู่ที่ 52 ถือว่าต่ำสุดเท่าที่เคยมีการจัดลำดับ ผลพวงจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังซื้อในประเทศไม่ขยายตัวและปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการปิดเส้นทางย่านการค้า ดังนั้น กสอ.จะเร่งผลักดันให้ไทยกลับมาติดอันดับความเป็นเมืองแฟชั่นของไทยกลับมาติด 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปี หรือภายในปี 2560 ก้าวเป็นฮับของอาเซียนในด้านแฟชั่น เป็นผู้นำแฟชั่นอันดับ 1 ของภูมิภาค และส่งออกให้ได้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้นำแฟชั่นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ซึ่งความจริงแล้วประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นอันดับ 1 แต่ที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องความไม่สงบ

 

นายอาทิตย์กล่าวว่า ปีนี้คาดการส่งออกของอุตสาหกรรมแฟชั่นขยายตัวเพียง 3% ต่ำกว่าเดิมคาดขยายตัว 10% หรือประมาณ 620,000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่าปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.65 แสนล้านบาท เนื่องจากการส่งออกอุตสาหกรรมแฟชั่น ไตรมาสแรกปีนี้มี 3 สาขา ติดลบรวม 0.31% แบ่งเป็นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มติดลบ 6.52% แต่รองเท้าและเครื่องหนังขยายตัว 3.99% อัญมณีและเครื่องประดับขยายตัว 4.83%

 

นายอาทิตย์กล่าวว่า กสอ.ได้รับการแจ้งจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่เป็นต้นน้ำ อาทิ อุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยอยากให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ผ่อนคลายข้อบังคับในประกาศเรื่อง ผู้ประกอบกิจการฟอกย้อมต้องเป็นกิจการในเขตอุตสาหกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และจัดทำรายละเอียดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเท่านั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการลงทุนและขยายกิจการของผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางผ่อนคลายประกาศ และเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมแห่งชาติ หรือ กอช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในครั้งต่อไป