Switch to: uk
23 March 2017 22:36PM

มาตรฐานใหม่ในการกำหนดสัดส่วนของผู้หญิงอเมริกา

12 Mar 12 ,  just-style.com
  • 0

แบรนด์เนมต่างๆ และร้านค้าปลีก มีเครื่องมือใหม่ในการกำหนดขนาดของเสื้อผ้าสตรีที่วางขายในสหรัฐอเมริกา หุ่นจำลอง avatar ของ Alvanon นำเสนอ 2 รูปแบบ กล่าวคือ  'US Missy Standard' และ AlvaForm technical 'fit' หุ่นดังกล่าวสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของข้อมูล 3มิติ ซึ่งเป็นผลจากสแกนร่างของผู้หญิงอเมริกันหลายพันคนที่มีอายุระหว่าง 25- 45 ปี

 

74_th_2_001

 

ข้อมูล 3 มิติ ดังกล่าวซึ่งได้กำหนดไว้ใน ASTM International Standard D5585 บ่งบอกว่าผู้หญิงอเมริกันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มที่มีรูปร่างเป็นแนวตรงและกลุ่มที่มีโค้งเว้า

 

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน morphology ของ  Alvanon ได้นำข้อมูลดัวกล่าวไปสร้างหุ่นจำลองในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับสตรีอเมริกันที่สวมใส่เสื้อผ้าขนาด 2 - 14 หุ่นจำลองดังกล่าวจะเอื้ออำนวยให้แบรนด์เนมและร้านค้าปลีกต่างๆ สามารถเลือกตัวอย่างเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายภายในอาณาเขตของตนได้ดียิ่งขึ้น และในภายภาคหน้า ยังสามารถใช้หุ่นดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการออกแบบเสื้อผ้าที่จะฟิตและโดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด

 

หุ่นจำลองตามมาตรฐานใหม่ของ US Missy Standard ซึ่งมีชื่อว่า AlvaForms จัดทำขี้นจากวัสดุเยื่อแก้ว หรือโฟมนิ่มที่มีลักษณะคล้ายหนังคนและสามารถคืนสู่สภาพเดิมได้ด้วยตนเอง

 

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ได้มีการนำเสนอ AlvaForm Standard สำหรับสตรีในยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว และภายในปีนี้ จะมีการนำเสนอมาตรฐานรวมทั้งหุ่นจำลองของสตรีชาวเม็กซิกัน และวัยรุ่นทั่วโลกต่อไป