Switch to: uk
23 March 2017 22:34PM

“TILOG 2014”ดึงผู้ซื้อต่างชาติชมงานเพิ่มเกือบ80%

09 Oct 14 ,  อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
  • 0

สร้างมูลค่าเจรจาการค้าภายใน 1 ปี กว่า 649ล้านบาท

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โชว์ความสำเร็จของการจัดงาน TILOG 2014 เผยผู้ซื้อต่างประเทศสนใจเข้าชมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 79.46 สร้างมูลค่าเจรจาการค้าภายใน 1 ปี กว่า 649ล้านบาท

 

TILOG201401Web

 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ The 11th Thailand International Logistics Fair หรือ TILOG 2014 ว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างประเทศที่ในปีนี้สนใจเข้าชมงานเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 79.46 ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมชมงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และมาเลเซีย

 

ในส่วนของการเจรจาจับคู่ธุรกิจในปีนี้ มีผู้ซื้อจากต่างประเทศสนใจเข้าร่วมเจรจาการค้าเป็นจำนวนมากถึง 451 ราย จาก 13 ประเทศ อาทิ ไทย กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และฝรั่งเศส โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อในช่วงระยะเวลา 1 ปี รวม649,750,500 บาทสำหรับสินค้าและบริการที่มีมูลค่าคาดการณ์สั่งซื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร บริการด้านสารสนเทศและซอฟต์แวร์ บริการด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการบรรจุหีบห่อ และบริการด้านให้คำปรึกษา

 

TILOG201403Web

 

“การจัดงานTILOG ในปีนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งในด้านการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสการเจรจาการค้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปก็ได้มาค้นหาสินค้า บริการ นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันมากขึ้น” นางนันทวัลย์ กล่าว

 

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานThailand International Logistics Fair ได้ทางเว็บไซต์ www.logisticsfair.com และ www.thaitradefair.com