Switch to: uk
23 March 2017 22:32PM

แถลงข่าว GFT & GMS 2012

23 Sep 11 ,  Editorial
  • 0

บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ แถลงข่าวถึงการจัดงาน GFT 2012 และ Garment Manufacturers’ Sourcing Expo 2012 (GMS) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2555 ที่ไบเทค บางนา งานแถลงข่าวจัดขึ้นวันที่ 22 กันยายน 2554 ที่โรงแรมแลนด์มาร์ก

 

บรรยายภาพ

1-2. การเสวนา “เรื่องจริงต้องคุย...ถกทิศทางอุตฯ เครื่องนุ่งห่มไทย เผยสถานการณ์ส่งออก” โดยคุณสุกิจ คงปิยาจารย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) คุณยศธน กิจกุศล อุปนายก TGMA คุณชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้จัดการ รี้ดฯ และ ดร. รจนา โกศัยยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีไอเอส ดำเนินรายการ

3-4. การลงนามเนื่องในโอกาสที่บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด เป็นสื่อผู้สนับสนุนการจัดงาน GFT & GMS 2012

 

คลิกเพื่ออ่านข่าวผู้ผลิตสิ่งทอการ์เมนท์ขานรับเทคโนโลยีใหม่ เตรียมความพร้อมยุคเออีซี