Switch to: uk
28 March 2017 04:49AM

แถลงข่าวการจัดงาน BIFF&BIL 2016

15 Feb 16 ,  Trade Fair
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแถลงข่าวการจัด“งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง ปี 2559” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “Catching the Creative Spirit” ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2559 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย งานแถลงข่าวจัดขึ้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

Trade Fair
 • แถลงข่าวการจัดงาน BIFF&BIL 2016

  15 Feb 16 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแถลงข่าวการจัด“งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง ปี 2559” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “Catching the Creative Spirit” ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2559 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย งานแถลงข่าวจัดขึ้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ


 • Fashion Night Out

  26 Jan 16 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “แฟชั่น ไนท์ เอาท์” (Fashion Night Out) ที่รวมรวบสุดยอดผลงานการออกแบบของเหล่าดีไซน์เนอร์ไทย อาทิ แบรนด์ ASAVA, Issue, Iconic, La La Love London เป็นต้น จากโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น (Product Design Development Workshop) เพื่อเตรียมพร้อมในงานแสดงสินค้าแฟชั่น และงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง 2559 (BIFF&BIL 2016) งานจัดขึ้นวันที่ 22 มกราคม  2559  สยามเฮาส์ โคโลเนียล (SiamHouse Colonial)


 • Fashion Fabric Network 2014

  20 Nov 14 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมผ้าไทย จัดงาน “แฟชั่น แฟบริค เน็ตเวิร์ก 2014” (Fashion Fabric Network 2014) งานแสดงผ้าผืน ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผ้าผืนให้เชื่อมโยงความต้องการของผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ชั้นนำในประเทศได้ โดยไม่ต้องนำเข้าผ้าผืนจากต่างประเทศ ตั้งเป้ายกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่ศูนย์รวมการออกแบบแฟชั่นของอาเซียน โดยงานดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โซนจัดแสดงผ้าผืนของผู้เข้าร่วมโครงการ โซนนิทรรศการผ้าผืนสำหรับ Autumn 2015 / Winter 2016 โซนสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่น และโซน เจรจาธุรกิจ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกลอรี่ 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center - TCDC)


 • Export Garment Fair #32

  28 Oct 14 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จัดงานเสื้อผ้าส่งออกครั้งที่ 32 : Export Garment Fair #32 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม คุณภาพส่งออก ภายใต้ตราสินค้า (Brand Name) ชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศในราคาพิเศษ  จากสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นโรงงานผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มชั้นนำของไทย ได้รับเกียรติจากนางดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติร่วมงานร่วมด้วยนายถาวร กนกวลีวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ. รัชดา ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2557


 • Bangkok Gems and Jewelry Fair #45

  02 Mar 10 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  คุณพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 45 (Bangkok Gems and Jewelry Fair) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 • เปิดงานแสดงสินค้า “เสื้อผ้าส่งออกแฟร์ 2009”

  22 Oct 09 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  งาน "EXPORT GARMENT FAIR 2009" ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 25 ตุลาคม ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก (รัชดา)

  สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า "เสื้อผ้าส่งออกแฟร์" หรือ "EXPORT GARMENT FAIR" เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ถือเป็นการจัดงานเป็นปีที่ 24 ภายใต้แนวคิด "FACTORY SUPER SALES" เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ผู้เข้าชมงานได้ทราบว่า สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต ผู้ส่งออกโดยตรง ที่พร้อมใจกันนำเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตเพื่อการส่งออก มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและผลิตภายใต้ตราสินค้า หรือ  Brand Name ชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น Brand ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส หรือ ญี่ปุ่น เป็นต้น นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับผู้เข้าชมงานโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น

  การจัดงานในครั้งนี้ มีสมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากบริษัทชั้นนำของไทยเข้าร่วมงานกว่า 100 บริษัท 214 คูหา  โดยมีการจัดแสดงสินค้าทั้ง HALL 1 และ HALL 2

 • 44th Bangkok Gems & Jewelry Fair

  17 Sep 09 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดงาน บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 44 (The 44th Bangkok Gems and Jewelry Fair) ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2552 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจากคุณพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน
 • The Great of ASEAN

  07 Sep 09 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เปิดฉากอย่างอลังการพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ด้วยแฟชั่นโชว์ชุด The Great of ASEAN ซึ่งสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้นำเสนอสีสันและการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นในวัฒนธรรมของตนบนเวทีแคทวอล์ก ด้วยแรงบันดาลใจจากเหล่าท็อปเท็นดีไซเนอร์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ดังเช่น บรูไน นำเสนอแฟชั่นเสื้อผ้าที่ได้แรงบันดาลใจจากสีสันของป่าดิบชื้น ในรูปแบบเทรดดิชันนอลซึ่งประยุกต์ให้ดูทันสมัยขึ้น โดยใช้ผ้าไหมและวูลซึ่งผลิตขึ้นด้วยคุณลักษณะพิเศษของบรูไน ประกอบกับงานแฮนด์เมดปักลวดลายประดับลงบนผืนผ้า
    
  กัมพูชา นำเสนอชุดกลางคืนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของนางอัปสราบนกำแพงนครวัด โดยให้ชื่อชุดการแสดงแฟชั่นในครั้งนี้ว่า ราชินีอังกอร์ ผลิตจากผ้าไหมพื้นถิ่นของกัมพูชา ตกแต่งลวดลายด้วยแฮนด์เมด เหมาะเป็นชุดที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงที่ดูสง่างามซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมอันโดดเด่นของกัมพูชาได้เป็นอย่างดี  ส่วนอินโดนีเซีย ใช้วัสดุหลักเป็นผ้าบาติก สะท้อนวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ และออกแบบเสื้อผ้าให้ดูทันสมัยเหมาะกับผู้หญิงในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับลาวที่สะท้อนความงามอันเรียบง่าย ใสซื่อและจริงใจ ลงบนผืนผ้าไหม และถักทอลวดลายด้วยดิ้นเงินและทอง อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะบนพื้นผ้าของลาว
    
  มาเลเซีย นำแรงบันดาลใจจากดอกไม้สีสันสวยงามมาสะท้อนความเป็นผู้หญิง ออกแบบเป็นชุดกรุยกราย พลิ้วไหวด้วยเนื้อผ้าไหมชีฟอง และนำสีแดงอันเป็นสีที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงมั่นใจและสง่างามมาร่วมแสดง ส่วนฟิลิปปินส์ ได้ประยุกต์เสื้อผ้าในแบบโอกูตูร์ให้ดูเรียบหรูขึ้น ผสมผสานความเป็นเสื้อผ้าในแบบเรดี้ทูแวร์ โดยใช้โครงสีขาวเป็นหลัก ทำให้ผ้าใยสัปปะรดอันเป็นผ้าพื้นถิ่นของฟิลิปปินส์ดูสง่างามและทันสมัยเหมาะกับผู้หญิงยุคนี้ ตรงกันข้ามกับสิงคโปร์ที่ใช้โครงสีดำมาแสดงแฟชั่นเสื้อผ้าในครั้งนี้ โดยได้แรงบันดาลใจจากการเล่นเฉดสีของเงา และการไล่สีการ์เดนท์ (Gardent)  เป็นสีดำหลากหลายโทน สะท้อนความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่เข้มแข็ง
     
  แฟชั่นเสื้อผ้าของไทย เป็นผลงานการออกแบบของนักออกแบบชั้นแนวหน้า โดย คุณไข่ - สมชาย แก้วทอง นำผ้าไหมแก้วพิมพ์ลายพิเศษมาออกแบเป็นชุดพลิ้วไหว สะท้อนความเป็นแฟมินีนที่ดูหรูในความเรียบ แต่สำหรับโชว์นี้คุณไข่ก็ยังไม่ลืมเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ด้วยชุดเดรสปักลูกไม้และเลื่อมทั้งตัว ดูสวยงามยิ่ง ส่วนเวียดนาม นำเสนอคอลเล็คชั่นในโครงสีดำกับขาว โดยใช้ผ้าคัตตอน ไหม และลินิน ออกแบบเป็นชุดเสื้อผ้าที่ทันสมัยเหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่ ซึ่งยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมของประเทศนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับพม่าที่นำความสวยงามอันวิจิตรตระการตาอันเป็นเอกลักษณ์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุด โดยใช้ผ้าไหมและชีฟอง สร้างสรรค์เป็นเทรดดิชันนอลเดรสได้อย่างสวยงาม
  อีกหนึ่งโปรเจคท์ของกรมส่งเสริมการส่งออกที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องของการดีไซน์ และการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดเวิร์คชอปจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นและเครื่องหนัง 3 ท่าน ได้แก่ สมบัษร ถิระสาโรช, กุลวิทย์ เลาสุขศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย ชลชาติภิญโญ ที่มาช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล และเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการแต่ละแบรนด์ในการก้าวเข้าสู่ตลาดโลก โดย BIL SHOW ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยตัวแทนของแบรนด์เครื่องหนังทั้งกระเป๋า และรองเท้ารวม 6 แบรนด์ด้วยกัน
 • แถลงข่าวการจัดงาน บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 44

  04 Sep 09 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ แถลงข่าวการจัดงาน บางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 44 (The 44th Bangkok Gems and Jewelry Fair) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2552 ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคชาแลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี
  บางกอกเจมส์ฯ ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Varity of Gems และมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ Diamond Fine Pavilion, Buyer promotion, Business Matching, Zero Vat Pavilion, Thailand The World' Gems & Jewelry Hub และ Ploi Thai Jewelry Award กิจกรรม TGJ Elite Creations - การจัดแสดงเครื่องประดับจากอัญมณีฝีมือช่างไทย HOT 2009 - การจัดแสดงเครื่องประดับในกระแสความนิยมปี 2009 Silver Export Club Showcase - การจัดแสดงเครื่องประดับเงิน ตลอดจนการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน
 • นิทรรศการ inFASH Color Trend

  21 Aug 09 ,  Trade Fair
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย (inFASH) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง BIFF & BIL 2009

  เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในงาน BIFF 2009 สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย ได้จัดแสดงนิทรรศการเทรนด์สีสำหรับสินค้าแฟชั่นและตกตกแต่งบ้านฤดูกาล Autumn/winter 2010/11 และจัดสัมมนาเทรนด์สีฤดูกาล AW2010 และ SS2011 เผยแพร่ข้อมูลเทรนด์สีให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป