Switch to: uk
28 March 2017 04:44AM

Fabric Dream

28 Jun 12 ,  RESTORECLOTHING
  • 0

Mr. Anthony Lilore. ผู้ร่วมก่อตั้ง Restore Clothing ได้ผลิตเสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ชุดชั้นในที่ทำจากเส้นใยมะพร้าว หรือเสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยไนลอนรีไซเคิล 100% ซึ่งเขาหวังว่าจะทำให้ผู้สวมใส่ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน